Ruilen & Retourneren

Nadat de Klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met InternationalSIM ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

 

Uitzondering op retourneer recht zijn:

- Opwaardeer kaarten: Aangezien dit een voucher is met een code waarmee het beltegoed opgewaardeerd kan worden, is het niet mogelijk deze retour te zenden.

- SIM kaarten die we vooringeladen hebben met een Internet bundel.

- Na uw verzoek tot activatie: Vanaf moment van binnenkomst zal de bundel actief op uw SIM kaart worden ingeladen. De door u aangegeven reisdatum heeft  hier verder geen invloed op en helaas is het daarnaast niet in alle gevallen mogelijk de startdatum aan te passen.

 

Retourneren kan naar een door InternationalSIM vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, verzegelde en niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. Een retourverzoek dient altijd te worden aangevraagd via info@internationalsim.eu.

 

InternationalSIM behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Klant is beschadigd.

 

InternationalSIM zal het aankoopbedrag aan de Klant terug betalen na ontvangst van het retourgezonden Product. De aankoopprijs, exclusief verzendkosten, wordt overgemaakt naar de bankrekening die gebruikt is voor de betaling van de bestelling.

 

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van InternationalSIM schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal InternationalSIM de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen